Menu

Indien u betrokken bent bij een ongeval en u verlaat de plaats van de feiten om te vermijden dat de politie de nodige vaststellingen kan doen, pleegt u een vluchtmisdrijf. Zelfs wanneer het ongeval niet aan uw schuld te wijten is. Ook als u voetganger of fietser kan u een vluchtmisdrijf plegen.

Om tot de kwalificatie van het vluchtmisdrijf te komen, is een moreel element noodzakelijk. U pleegt slechts een vluchtmisdrijf indien u, wetend dat u de oorzaak of aanleiding was van een ongeval, de vlucht te nemen om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken.

Bovendien is het noodzakelijk dat de feiten zich voorgedaan hebben op een openbare plaats. Dit betekend dat een ongeval op een privé-oprit niet tot een veroordeling wegens vluchtmisdrijf leiden. Men bestraft het feit dat u zich doelbewust onttrekt aan de vaststellingen van de politie, waardoor niet gecontroleerd kan worden of u onder de invloed was van alcohol of drugs op het moment van de feiten.

Het feit dat u een kaartje met uw naam of telefoonnummer achterlaat op de plaats van het ongeval is volstrekt irrelevant voor de kwalificatie. Het achterlaten van uw gegevens kan bij stoffelijke schade echter wel tot gevolg hebben dat geen aangifte gedaan wordt en de schade in der minne vergoed wordt.

Uiteraard mag u naar het ziekenhuis indien u gewond bent of mag u de plaats van de feiten verlaten om de politie te verwittigen.

Het parket zal altijd dagvaarden ingeval van vluchtmisdrijf. De gevolgen van een vluchtmisdrijf zijn sterk afhankelijk van de schade bij het ongeval.

Gezien de strenge bestraffing is het aangeraden u gratis te laten bijstaan door onze gespecialiseerde advocaten.

Mogelijks kan er door ons kantoor een herkwalificatie worden bekomen van vluchtmisdrijf naar het niet ter plaatse blijven.

Stoffelijke schade of materiële schade

Indien u enkel materiële schade veroorzaakt heeft, riskeert u een gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maanden en/of een geldboete van € 1.600,00 tot € 16.000,00, daarbovenop kan u een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar opgelegd krijgen.

Letselschade

Bent u betrokken bij een ongeval met lichamelijke schade en onttrekt u zich aan de dienstige vaststellingen, dan wordt riskeert u bestraft te worden met een gevangenisstraf van 15 dagen tot 3 jaar en/of een geldboete van € 3.200,00 tot € 40.000,00 en een verplicht rijverbod van minimaal 3 maanden.

Het herstel van uw recht tot sturen zal bovendien afhankelijk gesteld worden van het slagen van uw theoretisch en praktisch rijexamen en uw lichamelijk en psychologisch onderzoek.

Naast de bestraffing voor de vlucht, kan u in voorkomend geval tevens een veroordeling krijgen voor onopzettelijke slagen en verwondingen. U riskeert een gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 jaar en een geldboete van € 400,00 tot € 8.000,00 euro bovenop uw straf wegens vluchtmisdrijf.

Dodelijk ongeval

Indien er dodelijk slachtoffers te betreuren zijn, riskeert u een gevangenisstraf van 15 dagen tot 4 jaar en/of een geldboete van € 3.200,00 tot € 40.000,00 en een verplicht rijverbod van minimaal 3 maanden.

Het herstel van uw recht tot sturen zal bovendien afhankelijk gesteld worden van het slagen van de vier herstelonderzoeken.

Naast de bestraffing voor de vlucht, kan u in voorkomend geval tevens een veroordeling krijgen voor onopzettelijke doodslag. U riskeert een gevangenisstraf van 3 maanden tot 5 jaar en een geldboete van € 400,00 tot € 16.000,00 euro bovenop uw straf wegens vluchtmisdrijf.

Herhaling

Pleegt u binnen 3 jaar na een veroordeling wegens vluchtmisdrijf een nieuw vluchtmisdrijf worden de tarieven met betrekking tot de geldboete verdubbeld. Bovendien riskeert u een gevangenisstraf van 1 maand tot 4 jaar. Bij een tweede herhaling worden de tarieven nogmaals verdubbeld en wordt de maximum gevangenisstraf verhoogd tot 8 jaar.

Jonge bestuurders

Jonge bestuurders, die minder dan 2 jaar houder zijn van een rijbewijs zullen steeds een rijverbod opgelegd krijgen bij een veroordeling tot vluchtmisdrijf. Bovendien wordt het herstel van het recht tot sturen altijd afhankelijk gesteld van het opnieuw slagen voor de theoretische en praktische rijexamens.

Slachtoffer van vluchtmisdrijf?

Indien u slachtoffer bent van een vluchtmisdrijf dient u onmiddellijk aangifte te doen van het ongeval bij de politie zodat zij het nodige kunnen doen de gevluchte bestuurder te identificeren.

Meld het ongeval vervolgens zo snel mogelijk bij uw verzekeringsmaatschappij.

Wanneer de bestuurder die het vluchtmisdrijf gepleegd heeft geïdentificeerd is, kan u ofwel een regeling bekomen via de verzekering of kan u zich burgerlijke partij stellen teneinde schadevergoeding te bekomen. Klik hier voor meer informatie omtrent de burgerlijke partijstelling.

Aarzel zeker niet om ons kantoor te contacteren zodat onze gespecialiseerde advocaten het nodige kunnen doen opdat uw geleden schade zeker integraal vergoed wordt inclusief morele schade, achternageloop en andere gerelateerde kosten aan het ongeval.

Indien de gevluchte bestuurder niet boven water komt, blijft u niet met lege handen achter. Wat betreft de lichamelijke schade kan u terecht bij het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. De materiële schade wordt uiteraard niet vergoed door het fonds. Het GMWF is opgericht met als doel de schade uit te keren aan slachtoffers van verkeersongevallen. Een vergoeding voor stoffelijke schade zou de poort open zetten naar misbruik van het fonds door te veinzen dat de schade door een ander voertuig aangericht is.

Vrijblijvend advies nodig?

Contacteer ons of stuur een bericht via WhatsApp 0485 20 00 97