Menu

Om te voorkomen dat een verkeersslachtoffer niet vergoed zou worden wegens insolvabiliteit van de aansprakelijke bestuurder, dient u voor elk voertuig waarmee u zich op de openbare weg begeeft een verzekering af te sluiten. Indien er geen verzekeringsbewijs aanwezig is in uw voertuig, ook al is uw voertuig wel degelijk verzekerd, riskeert u bestraft te worden.

Elke eigenaar van een voertuig is wettelijk verplicht een verzekering af te sluiten. U neemt een enorm financieel risico indien u zich zonder geldige verzekering op de openbare weg begeeft. Niet alleen kan de politierechter u veroordelen tot een fikse geldboete, u loopt tevens het risico dat u na een ongeval persoonlijk dient in te staan voor alle geleden schade. Wanneer het slachtoffer zich laat bijstaan door een advocaat met kennis van zaken kan deze schadevergoeding enorme proporties aannemen.

Indien u gedagvaard wordt voor een schending van de verzekeringsplicht, is het aangewezen u gratis te laten bijstaan door een advocaat. De inbreuk wordt namelijk als een zeer zware overtreding gezien en de straffen zijn navenant.

Inbeslagname voertuig

Na vaststelling dat de burgerlijke aansprakelijkheid van een voertuig niet gedekt kan de politie het voertuig immobiliseren of beslag leggen op het rijtuig of op de kentekenplaten ervan. In de praktijk zal uw wagen getakeld en gestald worden, met alle kosten van dien. Na afsluiten van een geldige verzekering zal u terug in bezit gesteld worden.

Dagvaarding

Indien u een voertuig die niet verzekerd is in het verkeer brengt, begaat u een zware overtreding. U zal als eigenaar steeds voor de politierechter dienen te verschijnen en riskeert een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en/of een geldboete van € 800,00 tot € 8.000,00. Bovendien kan de politierechter een rijverbod uitspreken met een duur van minimum acht dagen en kan hij de verbeurdverklaring bevelen.

Als bestuurder riskeert u een geldboete van € 80,00 tot € 2.000,00 indien het verzekeringsbewijs zich niet in het voertuig bevindt.

Herhaling

Recidivisten worden zwaar bestraft. Bij iedere overtreding binnen de drie jaar na een veroordeling zal een zwaardere straf dan de vorige uitgesproken worden, volgens de principes van het gekruist recidive. Bovendien zal u na elke veroordeling opnieuw moeten slagen in de vier herstelexamens om zijn rijbewijs terug te krijgen.

Let wel, deze vorm van bestraffing van recidive geldt voor enkele zware overtreding. Ook indien u binnen de drie jaar na veroordeling een andere overtreding begaat dan het onverzekerd rijden kan u volgens de principes van het gekruist recidive bestraft worden.

Vrijblijvend advies nodig?

Contacteer ons of stuur een bericht via WhatsApp 0485 20 00 97