Menu

Het is niet toegestaan een motorvoertuig te besturen op de openbare weg zonder houder te zijn van een geldig rijbewijs. Uw rijbewijs moet geldig zijn in België en mag niet vervallen zijn en voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

U moet uw rijbewijs steeds kunnen tonen. Wanneer een bevoegde ambtenaar u verzoekt uw rijbewijs te vertonen, zal u steeds moeten gehoorzamen. Indien u weigert of u hebt uw rijbewijs niet bij de hand kan bestraft worden met een zware geldboete.

Indien u wel houder bent van een rijbewijs, maar u heeft het op moment van controle niet op zak, kan de bevoegde ambtenaar evenwel nagaan via een databank of u wel werkelijk een rijbewijs behaald hebt. Hij zal dit echter niet doen indien u nog een andere overtreding begaan hebt waarvoor uw rijbewijs onmiddellijk ingetrokken dient te worden.

Indien u een ongeval veroorzaakt zonder houder te zijn van een geldig rijbewijs zal u bovendien ook aansprakelijk zijn voor de schade die u hebt veroorzaakt. Uw BA-verzekeraar zal immers regres kunnen uitoefenen en de vergoeding op u kunnen verhalen. Zeker in het geval er letselschade werd veroorzaakt kan dit bedrag serieus oplopen.

Mogelijke sanctie

Basissanctie

U kan veroordeeld worden tot gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van € 1.600,00 tot € 16.000,00 of met één van deze straffen alleen indien u een motorvoertuig bestuurt zonder houder te zijn van het rijbewijs vereist voor het besturen van dit voertuig. Ook indien men nog geen houder kon zijn gezien de bestuurder de vereiste leeftijd nog niet bereikt heeft.

U riskeert eenzelfde sanctie indien u een voertuig bestuurt in strijd met de voorwaarden of de beperkingen vermeld op het rijbewijs, u een valse verklaring heeft afgelegd om de afgifte van een rijbewijs (in voorkomend geval wordt uw rijbewijs verbeurdverklaart na veroordeling) of indien u niet voldoet aan de medische vereisten door de Koning bepaald.

Rijden tijdens periode van intrekking van het rijbewijs

Uw rijbewijs kan onmiddellijk worden ingetrokken indien een zware snelheidsovertreding hebt begaan of bij rijden onder invloed. De politieagent kan u vragen uw rijbewijs af te geven. In geval van weigering kan het Openbaar Ministerie uw rijbewijs in beslag nemen. Indien u zich tijdens de periode waarin uw rijbewijs onmiddellijk is ingetrokken of in de periode van verlenging van de intrekking toch achter het stuur begeeft zal u zwaarder bestraft worden.

U riskeert in voorkomend geval een gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met geldboete van € 1.600,00 tot € 16.000,00 of met een van die straffen alleen, en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of levenslang.

Rijbewijs niet in bezit of weigering vertoning

Indien u weigert uw rijbewijs te vertonen bij controle door een bevoegd persoon of u heeft uw geldig rijbewijs niet op zak kan u veroordeeld worden tot een geldboete van € 80 euro tot € 4.000,00.

Evenwel kan de minimumgeldboete verlaagd worden tot € 1,00 indien verzachtende omstandigheden worden aangenomen door de politierechter.

Recidive

Bij een gelijkaardige overtreding binnen een periode van drie jaar na veroordeling, worden de mogelijke sancties verdubbeld.

Vrijblijvend advies nodig?

Contacteer ons of stuur een bericht via WhatsApp 0485 20 00 97