Menu

Indien uw voertuig ouder dan vier jaar oud is, moet uw voertuig elk jaar naar de periodieke keuring. In principe ontvangt u een uitnodiging tot keuring. Hebt u per abuis geen uitnodiging ontvangen, dient u zich uit eigen beweging naar de keuringsdienst te begeven. De uitnodiging is slechts een herinnering en heeft geen formele waarde. De standaardprijs voor de keuring van personenwagens bedraagt € 32,70. Indien u uw wagen echter laattijdig aanbiedt, zal u een toeslag dienen te betalen naargelang de laattijdigheid. Deze toeslag bedraagt maximaal € 29,70.

Het geldige keuringsbewijs dient, net als het verzekeringsbewijs, steeds aanwezig te zijn in het voertuig wanneer u zich in het verkeer begeeft.

Indien u een ongeval veroorzaakt met een voertuig zonder geldig keuringsbewijs wordt u dubbel bestraft. Bovenop een zeer zware geldboete, zal uw verzekeraar in principe niet tussenkomen om de geleden schade te vergoeden. Dit betekent dat u zal zelf moeten instaan voor de schade die u veroorzaakt hebt. Dit kan gemakkelijk neerkomen op een financiële ramp. Raadpleeg dus zeker een advocaat. Onze gespecialiseerde advocaten zullen trachten aan te tonen dat er geen causaal verband bestaat tussen het ongeval en de toestand van uw wagen op technisch vlak, zodat uw verzekeraar toch gehouden zal zijn om tussen te komen.

Dagvaarding

Indien u geen geldig keuringsbewijs kan voorleggen is de kans groot dat u gedagvaard wordt om te verschijnen voor de Politierechter. De straffen waartoe de rechter u kan veroordelen is niet mals. U kan veroordeelt worden voor een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en een geldboete van minstens € 80,00 tot € 80.000,00 of één van beide straffen.

Vrijblijvend advies nodig?

Contacteer ons of stuur een bericht via WhatsApp 0485 20 00 97