Menu

Het negeren van een rood licht is een ernstige overtreding. Door de aanwezigheid van roodlichtcamera’s is deze overtreding tegenwoordig gemakkelijker opspoorbaar. Vroeger gebeurde de vaststelling enkel door verbalisanten ter plaatst, waarna een proces-verbaal werd opgemaakt. Het is mogelijk dat u de vaststelling betwist, weet echter dat het PV een bijzondere bewijswaarde heeft. U zal dus met goede argumenten en stavingstukken moeten naar de rechter moeten stappen. Ook de foto’s van een roodlichtcamera kunnen betwist worden. Het is onder meer mogelijk dat er technische mankementen zijn.

Indien u betwist dat u door een rood licht reed of van mening bent dat u een verzachtende omstandigheid kan aanwenden doet u er best aan u te laten bijstaan door een advocaat.

Ook indien u de overtreding niet betwist, zal ons gespecialiseerd team er alles aan doen om uw strafmaat zo laag mogelijk te houden.

Onmiddellijke inning en minnelijke schikking

Het parket zal beslissen wie vervolgd wordt.

De vervolging van de overtreding kan echter verschillen naargelang het arrondissement waar de feiten gepleegd werden. Het vervolgingsbeleid van het parket is in elk arrondissement anders. Men zal meestal een beslissing nemen op basis van het aantal seconden het licht al op rood stond. Verder zal rekening gehouden worden met andere omstandigheden zoals uw leeftijd en een al dan niet blanco strafregister. Indien de overtreding wordt gepleegd in combinatie met een andere overtreding, zoals dronken rijden of te snel rijden, zal de parketmagistraat bijna altijd tot dagvaarding overgaan.

Indien u een onmiddellijke inning of een minnelijke schikking aangeboden krijgt en u die betaalt, dient u niet te verschijnen voor de familierechtbank.

Dagvaarding

Wanneer u wordt gedagvaard, riskeert u een boete van € 240,00 tot € 4.000,00. Tevens kan een rijverbod opgelegd worden van minimum 8 dagen tot 5 jaar.

Jonge bestuurders, die minder dan 2 jaar houder zijn van een rijbewijs zullen steeds een rijverbod opgelegd krijgen bij een veroordeling. Bovendien wordt het herstel van het recht tot sturen altijd afhankelijk gesteld van het opnieuw slagen voor de theoretische en praktische rijexamens.

Rijden door oranje licht

In principe is het ook verboden om voorbij een oranje licht te rijden. Dit is enkel toegelaten indien u, op het moment dat het licht op oranje springt, zo dicht genaderd bent bij het licht dat u niet meer op voldoende veilige wijze kan stoppen.

Indien u door het oranje rijdt riskeert u een geldboete van € 160,00 tot € 2.000,00.

Een oranje knipperlicht betekent dat het verkeerslicht met dubbele voorzichtigheid mag voorbij gereden worden. In deze situatie mag u gewoon voorbijrijden, doch dient er gelet te worden op de geldende voorrangsregeling.

Vrijblijvend advies nodig?

Contacteer ons of stuur een bericht via WhatsApp 0485 20 00 97