Menu

Met uitzondering van de GAS-boetes, kan enkel een vaststelling door een bevoegde politieagent tot een parkeerboete leiden.

U riskeert een parkeerboete indien u uw voertuig foutief parkeert. Dat wil zeggen dat u zich parkeert of stilstaat op een plaats waar dit verboden is. Het wegverkeerreglement bepaalt dat het verboden is een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op plaatsen waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het onnodig zou kunnen hinderen.

Het is onder meer verboden te parkeren op trottoirs, fietspaden, oversteekplaatsen, naast een onderbroken gele lijn, op een gehandicaptenparking, op minder dan 20 meter voor verkeerslichten, verkeersborden, kruispunten, etc.

De echte geldboete krijgt u pas na veroordeling door de politierechter. Vooraleer u gedagvaard wordt, zal u normaliter eerst een voorstel onmiddellijke inning en/of een minnelijke schikking krijgen. In de volksmond worden deze reeds verkeerdelijk boetes genoemd. Het parket zal u een overschrijvingsformulier overmaken, samen met het proces verbaal van vaststelling, met de nodige informatie om de minnelijke schikking te betalen.

U kan de vaststelling steeds betwisten. In voorkomend geval is het aangewezen contact op te nemen met een advocaat en de minnelijk schikking niet te betalen.

Wanneer u het voorstel onmiddellijke inning of de minnelijke schikking niet aanvaardt, wordt u gedagvaard te verschijnen voor de politierechtbank. De politierechter kan u veroordelen tot een geldboete van € 160,00 tot € 2.00,00, daarbovenop kan de rechter u een rijverbod opleggen van minstens 8 dagen. U kan de vaststelling ook betwisten voor de politierechter.

Parkeerretributie

Indien u niet (of te weinig) betaalt in een zone waarin u enkel betalend mag parkeren, of u legt geen parkeerschijf of bewonerskaart, is de kans groot dat u een parkeerretributie onder uw ruitenwisser vindt. Deze retributie wordt uitgeschreven door de stad of gemeente of kan uitbesteed zijn aan een privébedrijf.

U begaat in dit geval geen verkeersovertreding. De retributie geldt meer als een gedwongen betaling aan de overheid voor een verleende dienst, zijnde parking voorzien. Het kan gezien worden als een vorm van belasting.

Het niet betalen kan nooit leiden tot een strafrechtelijke veroordeling. De gemeente zal de invordering van de retributie via de burgerlijke weg trachten af te dwingen door de gerechtsdeurwaarder met een dwangbevel naar uw huis te sturen. Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kan een procedure voor de vrederechter aangevat worden. De vrederechter oordeelt soeverein over de vordering. Het kan dus zijn dat u uiteindelijk minder dient te betalen, of zelfs niets indien u de retributie met succes betwist. Evengoed kan het u uiteindelijk meer geld kosten, wegens gerechtskosten en een eventuele schadevergoeding.

Vrijblijvend advies nodig?

Contacteer ons of stuur een bericht via WhatsApp 0485 20 00 97