Menu

U ontving van de gerechtsdeurwaarder een dagvaarding om te verschijnen voor de politierechtbank.

Mogelijks bent u in rechtsbijstand verzekerd.

In elk geval doet u er het best aan ons te contacteren zodat wij uw verdediging kunnen waarnemen voor de Politierechtbank. U kan rechtstreeks via deze website een dossier openen op ons kantoor.

U hoeft niet zelf naar de Rechtbank te gaan. Wij doen dit voor u en u hoeft uw werk of andere activiteit niet te verlaten. Bovendien kennen wij de gebruiken van de Rechtbank en kunnen verzachtende omstandigheden aanvoeren om een milde straf of mogelijks zelfs vrijspraak uit de brand te slepen.

Wanneer u via deze website een dossier opent en alle gegevens invult, doen wij automatisch verder alles. Uw maatschappij (samen met desgevallend uw makelaar) en de Rechtbank worden gecontacteerd en wij nemen de verdere administratieve afhandeling op ons. Als alle gegevens correct zijn ingevuld hoeft u niets meer te doen, wij nemen alle administratieve rompslomp over en zullen u contacteren.

Ook wanneer u geen dekking in rechtsbijstand hebt, kunnen wij uw verdediging opnemen. Voorafgaandelijk worden tariefafspraken gemaakt afhankelijk van het soort dossier en overtreding.

Verkeersinbreuken

U reed door het rood/oranje licht?
U negeerde het bevel van een verbalisant?
U negeerde een voorrang?
U reed zonder geldig keuringsbewijs?
U reed met een overlading?
U reed te snel?
U reed zonder veiligheidsgordel?
U reed zonder geldige verzekering?
U reed zonder rijbewijs?
U pleegde vluchtmisdrijf?
U reed onder invloed (alcohol of drugs)?

Dronkenschap of alcoholintoxicatie?

Dronkenschap en alcoholintoxicatie zijn juridisch twee verschillende begrippen, worden anders bestraft en de mogelijke gevolgen voor uw BA dekking van uw verzekeraar zijn verschillend.

Alcoholintoxicatie betreft de overschrijding van de toegelaten alcoholconcentratie in het bloed en momenteel wettelijk vastgelegd op 0,5 promille alcohol of 0,22 mg/l AOL.

Bij dronkenschap worden de uiterlijke kenmerken van de desbetreffende persoon door de verbalisanten gecontroleerd zoals : spraak, gang, oriëntatie in tijd en ruimte, Schrijfproef, rekenproef, het gaan op een lijn, oprapen van een munt,…

Bijgevolg kan een persoon dronken worden geacht zonder geïntoxiceerd te zijn en omgekeerd.

Vrijblijvend advies nodig?

Contacteer ons of stuur een bericht via WhatsApp 0485 20 00 97